Selecteer een pagina

Privacy

Sensorplaza.nl respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. Op deze privacy pagina wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Welke gegevens worden door Sensorplaza.nl verwerkt?

De gegevens die door Sensorplaza.nl worden verwerkt bestaan uit twee categorieën. Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult indien u een bestelling via deze site doet. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, adres, e-mail etc.). De ingevulde gegevens gebruikt Sensorplaza.nl om de bestelling correct af te kunnen handelen. Anderzijds zijn dit de zogenaamde ‘verkeersgegevens’ van de bezoekers van de site. Zo wordt het IP adres van uw computer geregistreerd. Tevens wordt naar uw surfgedrag gekeken op de site van Sensorplaza.nl

Cookies

Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u bij een volgend bezoek aan onze site niet opnieuw dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer staan en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen wat in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Sensorplaza.nl bewaart en gebruikt uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor marketing- of servicedoeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service-e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar onze site. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Uw rechten

U kunt altijd aan Sensorplaza.nl vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een bericht sturen via het contact formulier. Ook kunt u via het contact formulier aan Sensorplaza.nl vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Sensorplaza.nl zo spoedig mogelijk zal verwerken. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres hebt opgegeven.